30. září 2023

Podmínky zpřístupnění infrastruktury pro ostatní zájemce

Vybudovaná infrastruktura s názvem Boutique Business Inkubátor Ostravica je prvním skutečně uceleným centrem pro kreativní průmysly v České republice. Tato inovační infrastruktura je využívána primárně pro vývojové aktivity malých a středních podniků působících v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Společnost Ivančice property a.s. si díky realizace této významné investiční akce vybudovala prostor pro spolupráci mezi klíčovými aktéry v oblasti inovačního podnikání a subjekty v BBI Ostravica zasídlenými. V nové inovační infrastruktuře je vybudováno potřebné zázemí pro zasídlení, inkubaci a zdravý rozvoj odpovídajících subjektů a podporu jejich inovačních aktivit, včetně nabídky souvisejících odborných specializovaných služeb.

Podmínky pro zpřístupnění objektu zájemců o zasídlení jsou následující:

Subjekty zasídlené v Boutique Business Inkubátor Ostravica musí být fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou. Prioritně bude zasídlení poskytováno malým a středním podnikatelům v oborech kreativních průmyslů nebo v oborech příbuzných, kreativní průmysly podporujících či úzce s nimi spolupracujících. Dalším faktorem pro možnost zasídlení zájemců bude také potenciál zasídlence k využívání v Boutique Business Inkubátor Ostravica umístěných sdílených technologií.

Bližší informace a žádosti o zasídlení na adrese dobryden@boutiqueostravica.cz.

V den 22. výročí havárie v bývalém obchodním domě Ostravica-Textilia si stavební firma převzala staveniště


Foto: zleva Daniel Zeman, hlavní manažer projektu / Michal Kovalčuk, generální ředitel společnosti Ivančice Property a.s. (vlastník Ostravice) / Michal Bystroň, majitel Bystroň Group / Pavel Končený, výkonný ředitel Bystroň Group

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 uplynulo 22 let od osudné havárie v bývalém obchodním domě Ostravica-Textilia, při níž se zřítila dvě podlaží a část střechy. A symbolicky právě v tento den si firma Bystroň Group, která bude generálním dodavatelem stavebních prací, převzala staveniště. Významným subdodavatelem bude též firma Ridera Stavební a.s.

Pokud půjde vše podle plánu, zrekonstruovaná Ostravica bude otevřena přesně za 425 dní, tj. 6. června 2023. „Pro nás jakožto Ostraváky je rekonstrukce Ostravice prestižní, významná a zároveň srdeční zakázka a jsme rádi, že můžeme být u toho,“ sdělil majitel stavební firmy Michal Bystroň. Proces rekonstrukce bude průběžně dokumentován prostřednictvím videí, fotografií a dalších materiálů, které veřejnost najde na Facebooku a Instagramu pod názvem Business Boutique Ostravica. „Speciálně k tomuto účelu budeme na sociálních sítích vydávat online Stavební deník, v jehož jednotlivých dílech se lidé seznámí s historií projektu rekonstrukce, s průběhem stavebních prací a dalšími souvisejícími tématy,“ upřesnil Michal Kovalčuk, generální ředitel společnosti Ivančice property a.s., která bývalý obchodní dům Ostravica-Textilii vlastní.

V uplynulých letech byla postupně rekonstruována celá kostra domu a objekt se systematicky vyklízel. Při likvidační akci před 2,5 lety bylo odvezeno na 800 tun převážně stavební suti, letos od ledna to bylo dalších 250 tun. Kromě suti a dalšího odpadu stavební dělníci v prostorách nacházeli také dobové předměty, např. figuríny, kusy nábytku a osvětlení nebo letáky či zbytky reklamních nápisů. Vše je pečlivě shromažďováno, aby tyto artefakty mohly být v budoucnu vystaveny jako upomínka na historii Ostravice-Textilie.

Náklady na rekonstrukci převyšují 250 milionů

Komplex bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia tvoří tři budovy navržené různými architekty. Koncem 20. let minulého století vznikl v centru Ostravy nový obchodní dům podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové. Postupně byl dům propojen s vedlejší stavbou z roku 1911, nájemním a obchodním domem Textilií moravského architekta Felixe Neumanna, a také s budovou někdejší Obchodní a průmyslové banky. Komplex nyní vlastní společnost Ivančice property a.s., která do koupě, neodkladných sanačních prací, zajištění statiky a projekčních prací dosud investovala přes 75 milionů korun. Celkové náklady na rekonstrukci dvou budov bývalého obchodního domu jsou odhadnuty na částku převyšující 250 milionů korun, ačkoli lze předpokládat, že konečná suma bude vyšší. „Zdražování na trhu se stavebním materiálem je nepříjemné, rekonstrukci jistě prodraží, ale nezastaví,“ ubezpečil Michal Kovalčuk.

Rekonstrukce třetího objektu, bývalé Obchodní a průmyslové banky, bude řešena zvlášť. Plánem majitelů je budovu bývalé banky vrátit do původní podoby a doplnit ji dostavbou nového domu v proluce na ulici 28. října. Majitelé komplexu v této věci úzce spolupracují se Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Společně plánují provázat přízemí všech budov se vznikajícím veřejným prostorem na náměstí Dr. E. Beneše. Za tímto účelem v minulosti podepsali Memorandum o spolupráci a město Ostrava uspořádalo v roce 2021 urbanistickou soutěž na úpravu tohoto veřejného prostoru. V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci.

S ukončením rekonstrukce a zpřístupněním nových prostorů se počítá v červnu 2023. Široké veřejnosti bude určena přibližně polovina rekonstruované části, včetně centrálního atria s historickým schodištěm. V této části vznikne restaurace, kavárna a hudební klub v suterénu. Volně přístupné bude také poslední patro, ve kterém najde sídlo divadelní a konferenční sál. Ve druhém a třetím patře vznikne centrum kreativního průmyslu s názvem Business Boutique Ostravica a právě v těchto místech se budou nacházet laboratoře, speciální ateliéry vybavené zařízením 3D reality, kanceláře a společně sdílené prostory, jako jsou jednací a přednáškové sály.
Instagram


Facebook